ΔΩΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ αλλά και ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Πως να αναγνωρίσετε την αξία ενός διαμαντιού. Κατασκευάστε το δικό σας μονοπετρο.
Hillas Jewelry Contact Details:
Main address: Aiolou 47, Athens 105 51 Athens, Greece ,
Tel:+30 210 3213476 , Fax:+30 210 3213476 , E-mail: hillas@order4all.co