Ομαδοποίηση κοσμημάτων σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία και κατηγοριοποίηση ανάλογα με το είδος.

Jewelery Terminology

Κοσμήματα - Ορολογία και Στυλιστικός διαχωρισμός

Στυλιστικός διαχωρισμός κοσμημάτων. Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των κοσμημάτων ανάλογα με το σχέδιο και τον τρόπο κατασκευής.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

Δαχτυλίδια Στυλιστική Κατηγοριοποίηση

Δαχτυλίδια Ομαδοποίηση ανά σχέδιο και κατασκευή

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ

Ομαδοποίηση ανά σχέδιο και κατασκευή

Ομαδοποίηση ανάλογα με το Σχήμα των Πετρών

Hillas Jewelry Contact Details:
Main address: Aiolou 47, Athens 105 51 Athens, Greece ,
Tel:+30 210 3213476 , Fax:+30 210 3213476 , E-mail: hillas@order4all.co