Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία ΧΕΙΛΑΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, το MyDazzling και την επιτυχημένη πορεία που μας έφερε ως εδώ από το 1947.

The Story of a Successful CareerMyDazzling establishment

The company was established in 1950 in the center of Athens

This was the beginning of a fruitful family career in the field of clock making and jewelry.
Early success concept was: Consumption brings profit.

In 1960, a second jewelry shop was opened on Aiolou Street. The upward course continues. Wholesale is expanding, while retail customers help building a brand name.

At that time, two family descendants began producing the famous bracelets of Smyrna, which with their elaborate sculpture made them an excellent example of jewelry of their time.


In 1985 the engagement with diamonds began

In 2003 a diamond office in Antwerp, Belgium was he established. At the same time, the traditional shop on Aiolou Street, continued to be a pole of attraction for clients from all over Greece.

Today many family members are professionally involved in jewelry making

Thank you for your active participation,

My Dazzling
MyDazzling Diamonds
Hillas Jewelry Contact Details:
Main address: Aiolou 47, Athens 105 51 Athens, Greece ,
Tel:+30 210 3213476 , Fax:+30 210 3213476 , E-mail: hillas@order4all.co